ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

วิถีชุมชนปลายน้ำบางนรา แห่งนราธิวาส

ถึงจะเป็นชุมชนชาวประมง​​ ก็ให้ความสำคัญกับเกษตรอินทรีย์และศาสตร์พระราชาอย่างมาก​