ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

ศบค.ชี้แจง ประสิทธิผลวัคซีนโควิด..จากการใช้จริง

ศบค.ชี้แจง ประสิทธิผลวัคซีนโควิด..จากการใช้จริง
วัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ แต่การฉีดวัคซีน 3 เข็มขึ้นไป ป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิตในระดับสูงได้อย่างน้อย 6 เดือน