ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนา QR-code ระบบ Traffy Fondue อำนวยความสะดวกในการแจ้งเบาะแสการทุจริต

เพื่อป้องกันการทุจริต​ เสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมไทย​ เราเองสามารถช่วยกันเป็นหูเป็นตา​ ผ่านช่องทางแอป​ Traffy Fondue ได้ค่ะ