องค์ความรู้และวิชาการ

สูตรหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM

สูตรหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ที่คัดสรรมาเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ก่อโรค ประสิทธิภาพสูง ไม่เป็นพิษกับคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งช่วยลดการใช้สารเคมี ใช้เพื่อปรับสมดุลให้กับดิน, บำบัดน้ำเสีย และกำจัดกลิ่นจากขยะมูลฝอย