ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

หลักการพัฒนานักบริหารชายแดนใต้

หลายภาคส่วน ล้วนสำคัญต่อการบริหารประเทศ หรือแม้แต่หากโฟกัสลงมาในพื้นที่อ่อนไหวอย่างสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มากมายด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ก็ยิ่งต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการบริหาร ในการพัฒนา ลองมาพิจารณาหัวใจสำคัญที่นักบริหารพื้นที่จชต.ทุกคนควรมีกัน