ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

อย. มีไว้เพื่ออะไร?? ตรวจสอบอย่างไรว่า อย. จริงหรือปลอม??

อย. มีไว้เพื่ออะไร?? ตรวจสอบอย่างไรว่า อย. จริงหรือปลอม??