ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

อันตรายที่เกิดจาก “การใช้ยาในทางที่ผิด”

อันตรายที่เกิดจาก “การใช้ยาในทางที่ผิด”

การใช้ยาในทางที่ผิด “อันตราย” นำไปสู่การใช้สารเสพติดที่รุนแรง หรือใช้ยาเสพติดในที่สุด!!!