ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

อีสุกอีใส…ภัยร้ายใกล้ตัวเรา

“อีสุกอีใส…ภัยร้ายใกล้ตัวเรา”

อีสุกอีใส โรคไข้ออกผื่นจากเชื้อไวรัสวาริเซลลา คล้ายไข้หวัด ผื่นตุ่มน้ำใส ชี้เด็กป่วยอาจแทรกซ้อนทางปอดและสมอง อันตรายอาจถึงชีวิต