เกษตรอินทรีย์ ทำดีๆแล้วไม่จน หากมีความมุ่งมั่นและอดทนอะไรๆก็ประสบผลสำเร็จ