การปลูกพืชทุกชนิด​ ถ้าอยากให้เติบโตงดงาม​ จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยช่วยบำรุง แต่จะให้ได้ผลดี​ ก็มีหลักที่ควรคำนึงถึงอยู่เหมือนกัน​ อย่างที่กรมส่งเสริมการเกษตร​แนะไว้เรื่อง​ 4R