ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

เกิดอะไรขึ้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ท่ามกลางสถานการณ์มากมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ กระบวนการยุติธรรมยังเป็นสิ่งที่ดำเนินไปอย่างเป็นธรรม​ และชัดเจน