ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ (JASAD)

ถึงขณะนี้ ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นเป็นระยะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ บางสถานการณ์อาจเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงมีการกำชับ มิให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจเกินขอบเขต