ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

เคาะเพิ่ม 15 เมืองอัจฉริยะไทย พร้อมเสนออีก 4 เมือง เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน

เมืองอัจฉริยะไทย​ สู่เป้าหมายเมืองอัจฉริยะอาเซียน​ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี​ 2566​ นี้​ ไปเช็คลิสต์พื้นที่เป้าหมายพร้อมกัน​ ✅♻️🛂💲☑️