องค์ความรู้และวิชาการ

เตือนภัยความมั่นคง แผนใบไม้ร่วง จว.ชายแดนใต้

ในแง่มุมของการเร่งฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ก็ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นเป็นระยะ เจ้าหน้าที่ออกเตือนประชาชน ระมัดระวังตนเองและชุมชน นอกเหนือจากจุดตรวจป้องกันของทางราชการ