ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตอนนี้สามารถเบิกผิวหนังใหม่ได้แล้วที่กาชาดไทย

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตอนนี้สามารถเบิกผิวหนังใหม่ได้แล้วที่กาชาดไทย