ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

เฝ้าระวังเหตุร้ายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้​

การเฝ้าระวังเหตุร้ายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้​ ยังเป็นหน้าที่รับผิดชอบของกองอำนวยการรักษาความมั่นคง​ภายใน​ ภาค​ 4​ ส่วนหน้า​ ที่ต้องปรับยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง​ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน