ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

เพิ่มมูลค่า ดอกไม้ สมุนไไร เครื่องเทศ ด้วยการสกัดน้ำมันหอมระเหย

ประเทศไทยมีดอกไม้หอม​ และสมุนไพร​ ที่เหมาะนำมาสกัดน้ำมันหอยระเหยหลายชนิด​ ชี้ช่องผู้ประกอบการไทยทำการผลิตเพื่อลดการนำเข้า​ และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร