องค์ความรู้และวิชาการ

เมื่อมีปราชญ์ชาวบ้านแล้ว​ เหตุใดจึงต้องมีบัณฑิตชาวเมือง​ มารู้ไปพร้อมกัน

เมื่อมีปราชญ์ชาวบ้านแล้ว​ เหตุใดจึงต้องมีบัณฑิตชาวเมือง​ มารู้ไปพร้อมกัน