ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

เมื่อมีโอกาส จงรู้จักให้

“เมื่อมีโอกาส จงรู้จักให้”

คือหนึ่งในแนวคิดการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและมีความสุข แล้วที่เหลือยังมีอะไรอีกบ้างนะ