องค์ความรู้และวิชาการ

เศรษฐกิจสังคมแบ่งปัน

หากเราลองมาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในสังคมของเรา ตามแนวคิดแบบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

ดูซิว่าจะช่วยสร้างประเทศให้มีความสมดุลและน่าอยู่ขึ้นจริงหรือไม่