ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

เอาตัวรอดจากระบบทุนนิยม ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาที่แท้จริงต้องเกิดจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันของคนทั้งชาติ​ ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ สามารถนำพาประเทศชาติสู่การพัฒนาได้ยั่งยืนมากกว่าระบบทุนนิยม​