ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

แก้ปมเหลื่อมล้ำ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ชวนทำความรู้จัก​ 6​ โครงการตัวอย่างที่ช่วยขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้