ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

แนวทางการนำเสนอข่าว เพื่อลดผลกระทบทางจิตใจ

แนวทางการนำเสนอข่าว เพื่อลดผลกระทบทางจิตใจ สื่อสารมวลชนมีส่วนช่วยในการหยุดส่งต่อความเจ็บปวดจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ