ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

โคพันธ์ุไททาจิ โคเนื้อชั้นดี 5 ​จังหวัดชายแดนภาคใต้

ส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธ์ุไททาจิในพื้นที่​จังหวัดชายแดนภาคใต้​ ​เหมาะกับสภาพแวดล้อม​ ให้เนื้อคุณภาพดี​ ราคาดี​ ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเริ่มให้ความสนใจ