ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

โพลชี้ สางไฟใต้ ทำได้ด้วยการลดช่องว่างความสัมพันธ์รัฐ-ประชาชน

ผลสำรวจซุปเปร์โพลเปิดเผย​ แนวทางการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้​ กลับไม่ใช่เรื่องความพยายามในการเจรจาสันติกับฝั่งตรงข้าม​อย่างที่คิด!