โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ​ เป็นภัยเงียบของสุขภาพ​ ที่เกิดได้กับทุกคนหากใช้ชีวิตหรือรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ​ อาการและวิธีลดเสี่ยงเป็นอย่างไร​ ไปติดตาม​ ❌🍔🧀🍟❌