โดยหลักการแล้ว​ หากเกิดเหตุด้านพลังงานขึ้น​ เช่นกรณีแหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย​ต้องมีการซ่อมบำรุง​ แนวทางปฏิบัติที่สามารถใช้บรรเทาผลกระทบด้านไฟฟ้า​ มีดังนี้