โรงไฟฟ้า​ขนาดเล็กคืออะไร​ มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง และความคืบหน้าโครงการขณะนี้​เป็นอย่างไร​ ไปติดตามกันค่ะ