ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

ใครที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำเกษตรเท่านั้น​ อาจต้องคิดใหม่​

ใครที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำเกษตรเท่านั้น​ อาจต้องคิดใหม่​