ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

ไข้สูง…เสี่ยงไข้เลือดออก

ไข้สูง…เสี่ยงไข้เลือดออก
ห้ามกิน!!! ยากลุ่มต้านการอักเสบเพื่อลดไข้ แอสไพริน ไอบูโปรเฟน