ไบโอชาร์ (Biochar) หรือ ถ่านชีวภาพ คือ วัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจากชีวมวล หรือสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้จากธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า ฟางข้าว เหง้ามัน แกลบ มูลสัตว์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการเผาไหม้ที่มีการควบคุมอุณภูมิและอากาศ หรือจำกัดอากาศในเตาที่มีอุณภูมิ 300 – 700 องศาเซลเซียส