ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

ไม่หลบรถฉุกเฉิน..ขณะเปิดไซเรน มีความผิดหรือไม่ ??

ไม่หลบรถฉุกเฉิน..ขณะเปิดไซเรน มีความผิดหรือไม่ ??