องค์ความรู้และวิชาการ

❌ข่าวปลอม “ยาแอสไพริน” สามารถใช้โรยแผน ทำให้แผลหายได้🚫

❌ข่าวปลอม “ยาแอสไพริน” สามารถใช้โรยแผน ทำให้แผลหายได้🚫