ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

1ใน10 นโยบายเร่งด่วน การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ปัญหายาเสพติด​ เป็น​ 1​ ใน​ 10​ นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลตั้งใจปฏิบัติโดยเคร่งคัด​ มาเช็คการขยายผลจับกุมเมื่อปี 2565​ ได้ที่นี่่​ 👇