ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

11 ข้อควรปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยโควิด-19 ต้องกักตัวอยู่บ้าน

11 ข้อควรปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยโควิด-19 ต้องกักตัวอยู่บ้าน🏡🏠