ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

3 ขั้นตอน “ชะลอ-เปิดไฟ-ให้ทาง” เมื่อเจอรถฉุกเฉิน

รู้ไว้จะได้ไม่ตกใจ 3 ขั้นตอน “ชะลอ-เปิดไฟ-ให้ทาง” เมื่อเจอรถฉุกเฉิน