ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

3 สิ่งที่ต้องทำ เมื่อพบว่าไฟลุกไหม้ตามร่างกาย

3 สิ่งที่ต้องทำ เมื่อพบว่าไฟลุกไหม้ตามร่างกาย