ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

5​ โรคที่มีตุ่มใสคล้ายกันแต่อาการโรคแตกต่างกัน​

สังเกตไว้​ ไม่เสียเปล่า
5​ โรคที่มีตุ่มใสคล้ายกันแต่อาการโรคแตกต่างกัน​