ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

Long Covid อาการผิดปกติที่พบบ่อย

Long Covid อาการผิดปกติที่พบบ่อยได้แก่ ปัญหาด้านการดมกลิ่น การไม่มีสมาธิ และอาการปวดท้อง จะพบว่าเด็กวัยรุ่นประสบปัญหา Long Covid มากกว่าเด็กเล็ก