ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

ขายสินค้าไม่มีคุณภาพผิดกฎหมายหรือไม่???

ขายสินค้าไม่มีคุณภาพผิดกฎหมายหรือไม่???
สินค้าจำพวก ปลั๊กสามตา สายไฟ และสวิทซ์ไฟฟ้า ต้องเป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม หรือ มอก. เพราะเป็นเครื่องมือที่ต้องมีความปลอดภัยสูง หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ประกอบการผลิต ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน มอก. ต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ