ทั่วไป

พออยู่พอกิน สร้างความสงบสุข

มีมากใช้มาก​ มีน้อยใช้น้อย ความพอดี​ พอเพียง​ และสมดุลของแต่ละคนจึงไม่เท่ากัน​ สิ่งเดียวที่เป็นมาตรวัดได้​ คือความสุข​ จากการได้พึ่งพาตนลงมือปฏิบัติ​ สร้างความมั่นคงทั้งภายนอกและภายในจิตใจ แอดว่าใครเข้าใจแก่นแท้นี้ ย่อมพบความสุขในชีวิตที่แท้จริงเลยเชียว