ในความรู้สึกของคนทั่วไป​ อาจมองว่า​ พ.ร.ก.​ ฉุกเฉินสำหรับสภาวการณ์ปัจจุบันในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและลิดรอนเสรีภาพของประชาชนในภาพกว้าง​ แต่จริงๆ​ แล้ว​ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน​ ยังมีความจำเป็นและช่วยให้เกิดการรวมศูนย์ในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาต่างๆ​ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ​

ลองไปเช็คพร้อมกัน​ ว่าพ.ร..ก.ฉุกเฉิน​ ยังมีความจำเป็นอย่างไร?