กระบวนการเรียนรู้

กมธ.ทหารฯ ชื่นชมผลสัมฤทธิ์ยุทธศาสตร์มั่นคง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง​ ห้วงปีพ.ศ.​ 2561-2565 ดำเนินการหลายประเด็นที่เห็นผลเป็นรูปธรรม​ เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ แล้วอะไรคือเป้าหมายในห้วงต่อจากนี้​ ไปติดตามกัน