กระบวนการเรียนรู้

กรมวิชาการเกษตร เปิดตัว !!! “กวก.สุพรรณบุรี 1” อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ ผลผลิตสูง-ถูกใจผู้บริโภค

กรมวิชาการเกษตร เปิดตัว !!! “กวก.สุพรรณบุรี 1” อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ ผลผลิตสูง-ถูกใจผู้บริโภค