กระบวนการเรียนรู้

กรมส่งเสริมการเกษตร​ จังหวัดพังงา​ จัดกิจกรรม​ Field Day​ ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรครบทุกมิติ

กรมส่งเสริมการเกษตร​ จังหวัดพังงา​ จัดกิจกรรม​ Field Day​ ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรครบทุกมิติ​ ตั้งแต่เทคโนโลยีการผลิต​จนถึงการตลาดและการเแลกเปลี่ยนความรู้​ ตลอดปี​ 2566​ นับเป็นอีกแนวทางการบูรณาการ​ เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องชาวพังงาอย่างแท้จริง​ 👍