กระบวนการเรียนรู้

กศน. อำเภอหนองเสือ ส่งเสริมทักษะ สร้างอาชีพเงินล้าน “ปลูกกล้วยหอมทอง”

กศน. อำเภอหนองเสือ ส่งเสริมทักษะ สร้างอาชีพเงินล้าน “ปลูกกล้วยหอมทอง” 🍌👇