กระบวนการเรียนรู้

กษ.จับมือ อว. เดินหน้าโครงการ Agri-Map

เศรษฐกิจเกษตรที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน​ในยุคปัจจุบัน​ จำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูล​ (Data Base)​ ผนวกกับนวัตกรรม​ เพื่อสร้างความแม่นยำในการผลิต​ แต่ที่สำคัญกว่าคือเมื่อสร้างระบบที่เอื้อประโยชน์แก่การเกษตรได้แล้ว​ ต้องมีการรักษาระบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง​ อันเป็นบทบาทสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ (กษ.)​ และกระทรวงการอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)​ ที่ได้ริเริ่มขึ้นแล้ว 🌳🚜🍇🍋