กระบวนการเรียนรู้

การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสร้างสรรค์

การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าถึงผู้คนได้อย่างแพร่หลาย​ จำเป็นต้องใช้เทคนิคการนำเสนอ​ ที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย​ ว่าแต่มีอะไรบ้างนะ