กระบวนการเรียนรู้

การร่วมมือของทุกภาคส่วน คำตอบของการสร้างสังคมแห่งความพอเพียง

จะสร้างสังคมแห่งความพอเพียงได้​ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือ​ และมองเห็นภาพ​ (เป้าหมาย)​ เดียวกัน