กระบวนการเรียนรู้

กิจกรรมเยาวชนคลื่นลูกใหม่ สืบสานโครงการพระราชดำริ จ.ยะลา

กิจกรรมดีๆเพื่อเยาวชนชายแดนใต้ที่สนใจในการพัฒนาทักษะฝีมือช่างเชื่อมและสามารถนำไปต่อยอดมีอาชีพในประเทศซาอุดีอาระเบีย โอกาสดีๆแบบนี้หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://prd.go.th/